Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu
Odbor merania 999 - rôzne druhy meradiel
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.05.1998
Názov meradla Meradlá výrobcu Siemens Metering Ltd., CH-6301 Zug, Švajčiarsko
Typ meradla Viaceré typy meradiel
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Siemens Metering Ltd., Švajčiarsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk