Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-248
Značka schváleného typu TSQ 142/96-248
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 17.04.1998
Názov meradla Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla WSC
Žiadateľ Energo Controls, s.r.o., SR
Výrobca Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk