Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-189
Značka schváleného typu TSQ 142/96-189
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.01.1996
Názov meradla Jednovtokový vodomer na studenú vodu
Typ meradla BV 13 S
Žiadateľ KŘIŽÍK, s.r.o., SR
Výrobca KŘIŽÍK, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk