Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/97-260
Značka schváleného typu TSQ 142/97-260
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 07.05.1998
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu
Typ meradla VOLUMEX VLX 1,5/40.X
Žiadateľ Premex, s.r.o., SR
Výrobca Premex, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk