Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/96-228
Značka schváleného typu TSQ 141/96-228
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 14.04.1998
Názov meradla Objemové prietočné meradlo na kvapalné plyny
Typ meradla 7 MR 1420
Žiadateľ Probugas, a.s., SR
Výrobca Siemens AG, SRN
Platnosť dokumentu 30.6.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk