Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/97-015
Značka schváleného typu TSQ 441/97-015
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.04.1998
Názov meradla Elektronický osobný dozimeter
Typ meradla Dose Guard
Žiadateľ M.G.P., spol. s r.o., SR
Výrobca Rados Technology Oy, Fínsko
Platnosť dokumentu 30.4.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk