Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/96-226/T
Značka schváleného typu TSQ 128/96-226
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.03.1998
Názov meradla Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou s vyhodnocovacou jednotkou 8530, IT3L, IT3, ST3, Spider,
Typ meradla D-module & D-module plus, 8525, Jaguar, Lynx, resp. Panther
Žiadateľ Mettler Toledo, s.r.o., SR
Výrobca Mettler Toledo
Platnosť dokumentu 31.03.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk