Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 311/92-1161
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 28.04.1998
Názov meradla Odporový snímač teploty ako člen merača tepla
Typ meradla OT 5
Žiadateľ Premex, s.r.o., SR
Výrobca Premex s.r.o., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk