Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu CS 3102/89-714
Odbor merania 310 - etalóny pre kalorimetriu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 12.10.1993
Názov meradla Skúšobné zariadenie pre overovanie snímačov teploty
Typ meradla TPS 2
Žiadateľ Eduard Schinzel GmbH, ČR
Výrobca Eduard Schinzel GmbH, Rakúsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk