Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 212/93-002
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 4
Dátum vydania 25.02.1998
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla MTP
Žiadateľ Křižík, a.s., SR
Výrobca Křižík, a.s., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk