Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/130/97-102
Značka schváleného typu TSQ 130/97-102
Odbor merania 130 - etalóny objemu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 13.10.1997
Názov meradla Etalónová odmerná nádoba
Typ meradla ONT-2000
Žiadateľ Štefan Kolesár, súkr. podnik, SR
Výrobca Štefan Kolesár, súkr. podnik, SR
Platnosť dokumentu 31.10.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk