Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/98-301
Značka schváleného typu TSQ 142/98-301
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 27.02.1998
Názov meradla Jednovtokový lopatkový bytový vodomer na teplú vodu
Typ meradla W
Žiadateľ Techem, spol. s r.o., SR
Výrobca TECHEM AG, SRN
Platnosť dokumentu 27.2.2008
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk