Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/97-044
Značka schváleného typu TSQ 221/97-044
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 02.04.1998
Názov meradla Trojfázový statický elektromer na meranie jalovej energie pre nepriame zapojenie v striedavých sústavách
Typ meradla L 420...
Žiadateľ ENERMET Oy, Fínsko
Výrobca ENERMET Oy, Fínsko
Platnosť dokumentu 2.4.2008
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk