Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/93-003
Značka schváleného typu TSQ 321/93-003
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 11.10.1993
Názov meradla Lekársky teplomer normálny s maximálnym zariadením
Typ meradla
Žiadateľ Chirana, export - import, a.s., SR
Výrobca Klinskoje P.O. Termopribor, Rusko
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk