Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/96-211
Značka schváleného typu TSQ 141/96-211
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 05.03.1997
Názov meradla Elektrické počítadlo k prietočným meradlám na kvapaliny
Typ meradla ADP
Žiadateľ Adast Systems, a.s., ČR
Výrobca Beta Control, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 31.3.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk