Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/96-234
Značka schváleného typu TSQ 141/96-234
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.04.1997
Názov meradla Výdajné stojany na kvapaliny
Typ meradla rad EVS-1000
Žiadateľ OKTAN Servis, spol. s r.o., SR
Výrobca OKTAN Servis, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 30.4.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk