Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/96-034
Značka schváleného typu TSQ 221/96-034
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.03.1997
Názov meradla Trojfázový štvorvodičový elektromer indukčný na nepriame meranie spotreby činnej energie
Typ meradla C 116 W
Žiadateľ AEG Zähler, o.s., ČR
Výrobca AEG Zähler, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 12 rokov/5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk