Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 311/94-033
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 4
Dátum vydania 14.04.1998
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo
Typ meradla Calmex II
Žiadateľ Premex, s.r.o., SR
Výrobca Premex, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk