Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/94-005
Značka schváleného typu TSQ 321/94-005
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.08.1994
Názov meradla Odporové snímače teploty
Typ meradla PS 123, PH 142, PH 143
Žiadateľ Schlumberger Industries, Francúzsko
Výrobca Schlumberger Industries, Francúzsko
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk