Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 142/93-016
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 12.11.1993
Názov meradla Meradlo pretečeného množstva studenej a teplej vody a technických plynov
Typ meradla Annubar Diamond II
Žiadateľ Honeywell Bratislava, Representation Office, SR
Výrobca Dieterich Standard, USA + Honeywell Inc, USA
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk