Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/94-031
Značka schváleného typu TSQ 311/94-031
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.06.1994
Názov meradla Prepočítavač pre technické plyny
Typ meradla GASTRONIC A
Žiadateľ Onesoft, s.r.o., SR
Výrobca Onesoft, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk