Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/93-034
Značka schváleného typu TSQ 141/93-034
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.07.1993
Názov meradla Výdajný stojan
Typ meradla Multi-E
Žiadateľ Acord spol. s r.o., SR
Výrobca Oiltech, Rakúsko
Platnosť dokumentu 31.7.2003
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk