Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-030
Značka schváleného typu TSQ 143/93-030
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.11.1993
Názov meradla Elektronický prepočítavač objemu plynu
Typ meradla RQ-78
Žiadateľ ReCon spol. s r.o., ČR
Výrobca ReCon spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 9.11.1994
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk