Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-029
Značka schváleného typu TSQ 143/93-029
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 06.12.1993
Názov meradla Elektronický prepočítavač objemu plynu
Typ meradla MK-1
Žiadateľ Premagas s.r.o., SR
Výrobca Premagas s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 6.12.1994
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk