Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/140/93-041
Značka schváleného typu TSQ 140/93-041
Odbor merania 140 - etalóny prietoku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 26.11.1993
Názov meradla Skúšobné zariadenie pre overovanie bytových a domových vodomerov na teplú a studenú vodu
Typ meradla Gravoterm
Žiadateľ Justur, SR
Výrobca Justur, SR
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk