Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-056
Značka schváleného typu TCS 142/92-1263
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 14.10.1993
Názov meradla Meradlo pretečeného množstva vodnej pary a spotreby tepla
Typ meradla SPIRAFLO
Žiadateľ Spirax Sarco, ČR
Výrobca Spirax Sarco Ltd., Veľká Británia
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk