Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/181/93-002
Značka schváleného typu TSQ 181/93-002
Odbor merania 181 - audiometre, zvukomery, analyzátory zvuku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 10.06.1993
Názov meradla Univerzálny zvukomer
Typ meradla SA 110
Žiadateľ Ing. Wolfgang Fellner, Rakúsko
Výrobca Norsonic, Nórsko
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk