Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/240/93-001
Značka schváleného typu TSQ 240/93-001
Odbor merania 240 - etalóny frekvencie
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 08.03.1993
Názov meradla Elektronický časový spínač
Typ meradla ECS 4E
Žiadateľ ZPA Dukla Prešov š.p., SR
Výrobca ZPA Dukla Prešov š.p., SR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk