Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/93-016
Značka schváleného typu TSQ 311/93-016
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 16.11.1993
Názov meradla Osemkanálový monitor teploty
Typ meradla GNX 8024/M
Žiadateľ Grapy spol. s r.o., SR
Výrobca Grapy spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 01.12.2003
Čas platnosti overenia 4 roky (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk