Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/93-064
Značka schváleného typu TSQ 141/93-064
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 26.11.1993
Názov meradla Viacotvorová rýchlostná sonda merania prietoku v zostave meracieho reťazca
Typ meradla VRS ß2 0,8476, VRS ß2 0,6850, VRS ß2 0,5996
Žiadateľ Ing. Ján Plášek, CSc., SR
Výrobca Ing. Ján Plášek, CSc., SR
Platnosť dokumentu 26.11.2003
Čas platnosti overenia 4 roky (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk