Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/220/93-008
Značka schváleného typu TSQ 220/93-008
Odbor merania 220 - etalóny elektrickej práce
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 10.06.1993
Názov meradla Meracia stanica elektromerov
Typ meradla Etalogyr 1002
Žiadateľ Východoslovenské energetické závody, Košice, Rozvodný závod Prešov, SR
Výrobca Landis & Gyr, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 06.12.2003
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk