Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/93-036
Značka schváleného typu TSQ 128/93-036
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 24.11.1993
Názov meradla Elektromechanická závesná váha
Typ meradla H 303, prevedenie P1 a P4
Žiadateľ Slovenské. elektrotechnické závody a.s., SR
Výrobca Slovenské elektrotechnické závody a.s., SR
Platnosť dokumentu 01.01.2004
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk