Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/93-002
Značka schváleného typu TSQ 212/93-002
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 02.12.1993
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla MTP 100/5 A, 150/5 A, 200/5 A, 300/5 A, 400/5 A, 500/5 A
Žiadateľ ZPA Křižík, a.s., SR
Výrobca ZPA Křižík, a.s., SR
Platnosť dokumentu 13.1.2004
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk