Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/93-020
Značka schváleného typu TSQ 221/93-020
Odbor merania 220 - etalóny elektrickej práce
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 14.10.1993
Názov meradla Meracia stanica elektromerov a optoelektronické snímače s vyhodnoc. zariadením a radnice
Typ meradla CS-3f-200 (radnice P 039)
Žiadateľ Dobos Ltd. Maďarsko
Výrobca VČE - cejchovna Skuteč, ČR, Dobos Ltd., Maďarsko, Metra Blansko, ČR
Platnosť dokumentu 16.12.1994
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk