Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-065
Značka schváleného typu TSQ 142/93-065
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.12.1993
Názov meradla Merač pretečeného množstva tekutín s klasickou Venturiho trubicou
Typ meradla Valmet
Žiadateľ Valmet Automation Inc., Fínsko
Výrobca Valmet Automation Inc., Fínsko
Platnosť dokumentu 09.12.2003
Čas platnosti overenia 8 rokov/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk