Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/173/93-001
Značka schváleného typu TSQ 173/93-001
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 05.03.1993
Názov meradla Merací prevodník pretlaku Valmet
Typ meradla PRESS-EL SA BP 650b, DIFF-EL SD BPd 700
Žiadateľ Valmet Automation Inc., Fínsko
Výrobca Valmet Automation Inc., Fínsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 1 rok (alebo podľa zariadenia, v ktorom je zabudovaný)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk