Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/173/93-006
Značka schváleného typu TSQ 173/93-006
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 03.06.1993
Názov meradla Prevodník tlaku
Typ meradla DC PRESS DP 2 DATACON
Žiadateľ Datacon spol. s r.o., ČR
Výrobca Datacon spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 1 rok (alebo podľa zariadenia, v ktorom je zabudovaný)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk