Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/181/93-001
Značka schváleného typu TSQ 181/93-001
Odbor merania 181 - audiometre, zvukomery, analyzátory zvuku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.02.1993
Názov meradla Zvukomer
Typ meradla CRL 243/1
Žiadateľ Cirrus Research plc, Büro Dresden, SRN
Výrobca Cirrus, Veľká Británia
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk