Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/93-037
Značka schváleného typu TSQ 128/93-037
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 28.03.1994
Názov meradla Elektromechanická plošinová váha
Typ meradla H 500, prevedenia P1, P3, P5, P7, P9, P13 a P17
Žiadateľ Slovenské elektrotechnické závody a.s., SR
Výrobca Slovenské elektrotechnické závody a.s., SR
Platnosť dokumentu 28.03.2004
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk