Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/93-035
Značka schváleného typu TSQ 128/93-035
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 16.03.1994
Názov meradla Prenosná váha na kontrolu nápravových zaťažení cestných vozidiel
Typ meradla Freeweigh FW-LCF 10
Žiadateľ Tenzováhy Olomouc s.r.o., ČR
Výrobca Trevor Deakin Consultants Ltd., Veľká Británia
Platnosť dokumentu 16.3.2004
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk