Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-044
Značka schváleného typu TSQ 142/93-044
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 01.03.1994
Názov meradla Meradlo pretečeného množstva vodnej pary, vody a plynu
Typ meradla Ursaflux W 4
Žiadateľ Kovoprojekt Market s.r.o., SR
Výrobca Junkalor GmbH Dessau, SRN
Platnosť dokumentu 31.03.1995
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk