Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/94-063
Značka schváleného typu TSQ 128/94-063
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.03.1994
Názov meradla Mostová koľajová váha
Typ meradla ZP 10014
Žiadateľ Wesico spol. s r.o., SR
Výrobca Wesico spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.3.2004
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk