Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-045
Značka schváleného typu TSQ 142/93-045
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.02.1994
Názov meradla Viacvtokový vodomer pre merače tepla
Typ meradla MTH-DA-KGm, MTH-S-DA-KGm, MTH-F-DA-KGm
Žiadateľ Trex spol. s r.o., SR
Výrobca ABB Kent Messtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk