Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/2101/94-001
Značka schváleného typu TSQ 2101/94-001
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.02.1994
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
Typ meradla Paltest JT 283 - LED/P
Žiadateľ SGT - servis garážovej techniky, š.p., SR
Výrobca Brisk a.s, ČR
Platnosť dokumentu 15.2.1996
Čas platnosti overenia 6 mesiacov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk