Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/451/94-002
Značka schváleného typu TSQ 451/94-002
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.03.1994
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
Typ meradla Hi-Spec Analyzer Crypton 290
Žiadateľ Rohé Slovensko spol. s r.o., SR
Výrobca FKI Crypton Ltd., Veľká Británia
Platnosť dokumentu 31.3.1996
Čas platnosti overenia 6 mesiacov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk