Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/92-1380
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 15.05.1994
Názov meradla Meradlo pretečeného množstva vodnej pary, studenej a teplej vody a meradlo pretečeného množstva plynu
Typ meradla snímač YF 100 *E, YFA 11 *E
Žiadateľ Yokogawa, Representative Office, SR
Výrobca Rota-Yokogawa, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2004
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk