Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-017
Značka schváleného typu TSQ 142/93-017
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.05.1993
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla MP - 103
Žiadateľ Meris spol. s r.o., SR
Výrobca Meris spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 9.5.1995
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk