Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/91-1031
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 30.04.1994
Názov meradla Jednovtokový suchobežný lopatkový vodomer na studenú vodu
Typ meradla Flostar M
Žiadateľ Schlumberger Industries, Francúzsko
Výrobca Schlumberger Industries, Francúzsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk