Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 311/92-1395
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 24.06.1994
Názov meradla Odporový snímač teploty ako člen merača tepla
Typ meradla 112 81
Žiadateľ ZPA Ekoreg Ústí n/L s.r.o., ČR
Výrobca ZPA Ekoreg Ústí n/L. s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk