Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 311/91-1009
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 21.06.1994
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného vodou
Typ meradla ETM 1.01
Žiadateľ Elis Plzeň spol. s r.o., ČR
Výrobca Elis Plzeň spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk